Bryne tar helt feil

Sorenskriver Ernst Moe frykter at det han fleipende kaller «brynegeriljaen», skal få gjennomslag for å beholde domstolen på Jæren.