Reserverte seg mot kjæresteregel

— Jeg ville ikke godtatt at jeg ikke fikk bli kjær i noen, sier 26år gamle Jon Børge Syvertsen, sivilarbeider i NMS.