Vurderer kortere salgstider for øl

Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland (NMT) anbefaler 14 kommuner å harmonisere salgs— og skjenketidene for alkohol.