Fare for oppsigelser i 2004

Finnøy kutter åtte stillinger i år, men tilbyr omplassering og samme lønn. Neste år kan det bli tøffere.