Sandnes-underskudd på 64,5 millioner

Renter og avdrag på lån til Lyse redder nok en gang økonomien Sandnes kommune.