Halv utnyttelse av forbrenningsanlegg i Hå

Det nye forbrenningsanlegget til Norsk Varme AS på Grødaland får full fyr fra årsskiftet. Men bare bare halve energien vil bli utnyttet i overskuelig framtid.