Seier for hyttefolk

Etter hvert som strandsonesakene og diverse rivningspålegg skapte mye harme blant hytteeierne, organiserte mange av dem seg i Sandnes Strandsoneforening og Sandnes Hytteeierforening.