Protest mot økt bruk av sikkerhetskontroll

Forslag om økt bruk av adgangskontroll og sikkerhetsklarering blant annet i oljeindustrien, møter betydelig motstand.