Varsler lovendring etter tap i Strasbourg

Regjeringen vil endre lovbestemmelsene som innebærer at en tiltaltsom frifinnes i en straffesak, likevel kan dømmes til å betaleofferets foreldre erstatning.