Vil avvise Kringsjå-klage

Kommunalsjef Bjørn Meling i Time ber klageutvalget om å avvise naboklagene mot et byggeprosjekt på Auglendsfeltet på Bryne. Klagen gis likevel oppsettende virkning, slik at byggingen ikke kan starte før saken er endelig avgjort.