Soma skole trenger elever

Soma skole har 62 elever i år. Neste skoleår blir det bare 50, og prognosene er dårlige. Får ikke skolen flere elever, frykter opplæringssjefen, Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og rektor at den kan bli nedlagt.