Veskenapper fikk 75 dagers fengsel

En 26-åring fikk 75 dager betinget fengsel med to års prøvetid for to tilfeller av veskenapping i Stavanger.