Sår ut mais til Dagros

Vaiende maisåkre kan bli et stadig vanligere syn på Jæren. Åtte-ti bønder tester i år ut nye tidligsorter av fôrmais. Planteforsk og Jæren Forsøksring er med på laget.