Fortvilte foreldre fikk fart i politikerne

To saker har bidratt til tirsdagens vedtak om å innføre et verdisjekksystem for brukerne av offentlige tjenester i Stavanger.