Ja til konkurranse

I løpet av neste år skal minst tre kommunale tjenesteområder i Klepp konkurranseutsettes.