Bedre for barn - bro over Gandsfjorden

Barn og unge, levende sentrum og bro over Gandsfjorden. Det mener politikerne i Sandnes er viktigst i neste periode.