Nye tiltak for flysikkerhet

Sikkerhetstiltakene overfor flypassasjerene på Sola blir ytterligere bedret.