Nordtun-saken på is

Trass i det som skulle bli ein oppklaringsrunde i kommunaldepartementet, er buplikt-striden mellom Hjelmeland kommune og ekteparet Solveig Nessa og Tore Nordtun framleis uløyst. Heila saka blir truleg liggjande på is.