Lyse-kjøp kan forsere bygging av E 39 over Kvinesheia

Lyse byr på Agder Energi. Gitt at det blir noe salg, kan vi kanskje forskuttere E39, sier rådmann Helge Nilsen.