Kan få erstatning

Smittespredning på et sykehus kan også bli en erstatningssak. Dersom en pasient blir smittet på sykehuset kan han eller hun søke Norsk Pasientskadeerstatning om kompensasjon.