Utsetter ikke havneplanen

Fungerende rådmann Gunnar Byrkjedal vil ikke utsette behandlingen av Strategisk havneplan, slik byplansjef Jan A. Bekkeheien foreslår.