Har aldri møtt rasisme i politikken

Ahmed Bozgil har vært med i Stavanger-politikken i 11 år uten å møte noen form for trusler, rasisme eller ubehageligheter.