Det var sårt å høre tausheten

Vi fikk kun et eneste støttebrev. Der sto det at det var synd at byens beste kebab forsvant. Ellers hørte vi ingenting. Det var sårt.