Statlig garanti for planlagt deponi i Sokndal

Regjeringen har besluttet at det skal iverksettes arbeid med sikte på å etablere en statlig garantiordning for et deponi for lavradioaktivt avfall (LRA) i Sokndal.