- Auestad ikke kilde til giften

Fylkesmannen i Rogaland konkluderer med at Arild Auestad Montasje AS ikke forurenser grunn og vann på Klepp stasjon.