Sosialkontoret kan få inkassokravet

Hvis en kommunal leietaker ikke gjør opp for seg, kan inkassokravet i ytterste fall havne tilbake hos kommunen, påplusset salærer.