Ap-politiker fronter eldreomsorg på anbud

Noen undersøkelser har vist at trivselen til ansatte ofte er størst i mindre, private enheter i eldreomsorgen, sa Bente Hopland. Noen bystyrekolleger ble positivt overrasket, andre litt sjokkert.