Diskusjon om blokk-fasaden

Fasadene i de nye blokkene i Tastagata får for dårlig kvalitet, mener fagfolk i kommunen. Men politikerne valgte i stedet å høre på utbygger.