Berger Aksjon Jærvassdrag

Samarbeidsregjeringen gir Aksjon Jærvassdrag en million kroner påstatsbudsjettet til neste år.