Hjelpesløshet i rusvernet

Selvmordsforsøk, pårørende som gråter av fortvilelse og ungjenter som prostituerer seg. Dette er hva sosialtjenesten i Stavanger må håndtere.