Annonseavis i Egersund

EGERSUND: Annonseavisen «Egersund Sentrum» er, ifølge utgiverne, «billig moro».