9 av 10 saker blir oppklart

Politiet i Gjesdal har loggført 80 saker, både forbrytelser og forseelser, i månedene januar og februar.