Kinosalg i grensesone profitt og byutvikling

Salg av kinobygget i Sandnes, Rådhusteateret, blir etter alt å dømme et spørsmål om økonomi og/eller byplanmessige hensyn.