Du kan hjelpe våren opp og fram

Vårblomstene på gravlundene trenger menneskelig hjelp til åovervinne pyntegrønt og adventskranser.