Rådmannen åpner for sprøyterom

Rådmannen i Stavanger ønsker at byen utprøver sprøyterom for narkomane.