Billigare barnehage, men dyrare vatn

I budsjettforslaget for 2001 som formannskapet har lagt fram, står mellom anna følgande: