Lover bedre tilbud

Kommunaldirektør for tjenesteutvikling, Kari Bente Daae i Sandnes, er godt kjent med tallene som det tekniske beregningsutvalget legger fram.