Tre alternativ for nytt SiR

Den tverrpolitiske styringsgruppa som vurderer et framtidig sentralsykehus i Rogaland vil neppe anbefale nytt bygg på ny tomt.