Sterkt forurensede strandbekker

De fleste bekkene ned til badestrendene i Sola — Vigdel, Hellestøog Solastranden - er sterkt forurenset av helsefarligetarmbakterier.