Odd Noreger

— Jeg drikker hver dag, men i går ble det altfor mye. - Så du harrett og slett bakrus? - Ja. En kan vel kalle det det, sier OddNoreger.