Bomkø skaper irritasjon på Tasta

Bikøer på flere hundre meter skaper tidvis irritasjon ved bomstasjonen på Tasta. Noen får kjøre gratis.