Landbruksskule sikret

Driften ved Vinter— landbruksskulen på Jæren er sikret, uten at det innføres egen- andeler fra elevene.