Ærlige jordbærselgere

Fredag sjekket Næringsmiddeltilsynet 13 utsalgssteder iStavanger-området. Inspektørene gjorde først en anonym henvendelseog spurte om opprinnelse til bærene før de presenterte seg oginnhentet resten av opplysningene.