Ingen hjelp fra Rennesøy

Rennesøy sier klart nei til å hjelpe til slik at Finnøy blir landfast. Bommen skal bort når Rennfast er betalt.