Tennisland trues med mulkt

Brannvesenet vil gi Tennisland dagbøter om de ikke bedrer brannsikkerheten på treningssenteret.