Kleppa tvilar på Ryfylke-lovnader

Dei åtte kommunane i Rogaland som nå må betala høgare arbeidsgivaravgift, får ikkje kompensert alle dei 80 millionane dei taper på dette.