Klart for ny duell i Ølen

I Ølen stiller ein så strenge krav at den komande ordføraren må ha minst 50 prosent av veljarane si støtte. Difor må det haldast nytt val mandag.