Ulovlig kjøring på Solastranden

Sola Strand Hotel får påpakning av Fylkesmannen for å ha sluppet biler inn i det sårbare strandområdet, gjennom bommen på nordsiden av hotellet.