Veljarane ga og tok

HÅ-valget: 1849 gonger førte veljarane i Hå opp namn frå andre lister i kommunevalget. 519 av desse gjekk til Høgre. Høgreveljarar ga frå seg 294 namn til andre.