Ungdomsskulen blir lagt ned

Saka om nedlegging av Sjernarøy ungdomsskule har vore ute påhøyring, men skulesjefen har ikkje fått inn nokon argument, somgjer at han har skifta syn.